Archive for the ‘Managementul proiectelor informatice’ Category

Managementul proiectelor informatice – Suport seminar

Structura si cerinte

 - Concepte si tehnici pentru managementul proiectelor
  informatice
 - Utilizare și configurare Microsoft Project 2013
  - Realizare proiect seminar
Structura proiect:
 Titlu: Managementul proiectului …. pentru SC … *
1. Cuprins
2. Obiectivele proiectului
3. Informatii companie
4. Analiza cerintelor
5. Calendarul proiectului si suma estimata
6. Pachetele de lucru – structura activitatilor
7.Resurse
    • Munca
    • Costuri (servicii si costuri auxiliare)
    • Materiale
8.Rapoarte:
    ­Graficul Gantt
    ­Calendarul activitatilor
    ­Resource sheet
    ­Resource usage
    ­Diagrama PERT (Program Evaluation and Review Technique)
    ­Drumul critic
    ­CashFlow
    ­Resource cost overview
    ­Task cost overview
    ­+ 5 rapoarte la alegere
 Proiectul se transmite in format .docx, impreuna cu fisierul .mpp la adresa joita.alin.cristian@profesor.rau.ro , inainte de ultima ora de seminar.
Cerinte proiect
 A) Stabiliti activitătile specifice proiectului dvs. si grupati-le in pachete de lucru. Luati in considerare, dupa etapa de testare, o etapa de corectie a erorilor.
 B) Introduceti data de incepere a proiectului.
 C) Creati un nou calendar, cu program de lucru de 6 ore, pentru testeri. In timpul etapei de proiectare, stabiliti o saptamana nelucratoare pentru intreaga echipa.
 D) Elaborati sistemul de codificare
 E) Fiecare pachet de lucru va fi inregistrat ca summary task si toate pachetele vor avea un milestone. In cadrul proiectului, sa se regaseasca toate tipurile de legaturi intre activitati:

Finish-to-Start, Finish-to-Finish, Start-to-Finish, Start-to-Start

 F) Inregistrati cel putin 3 activitati ca activitati recurente.
 G) Stabiliti durata pentru fiecare activitate. Proiectul are o durata totala de minim 3 luni.
 H) Adaugati si alocati personal, servicii si materii prime
 I) Stabiliti costuri pentru fiecare resursa in parte.
 J) Adaugati o sedinta de 4 ore cu intreaga echipa dupa etapa de stabilire a cerintelor.
 K) Adaugati o constrangere astfel incat etapa de dezvoltare sa nu depaseasca o luna.
 L) Organizati activitatile in asa mod incat etapa de Testare sa se suprapuna pe parcursul a doua saptamani cu etapa de Dezvoltare.
 M) Etapa de documentare se va derula in paralel cu etapa de testare.
Resurse bibliografice